Българско неделно училище „Паисий Хилендарски“ – Атина

Българско неделно училище „Паисий Хилендарски“ – Атина Българско неделно училище „Паисий Хилендарски“ – Атина

АДРЕС: 101 3th Septemvriou Street, Viktoria Square, 10434 Athens - Вижте го в Гугъл карти
под № 68 от СПИСЪКА на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година,
утвърден със Заповед № РД09-1024/29.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката (публ. 07.05.2021 г.)

Можете да свалите списъка (.pdf) от ТОЗИ ЛИНК

 ОНЛАЙН ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 
ПРАВИЛНИК .pdf, нов прозорец. Прочетете преди да попълвате онлайн-формуляра.

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ОБЯВЯВА:

¤ Прием на ученици в БЕЗПЛАТНИ Подготвителни групи /от 3 до 6 г. възраст/
¤ Прием на ученици от 1-ви до 12 -ти клас

ВРЪЗКА КЪМ ДРУГИ ЧАСТИ НА САЙТА - Дейност, За нас, Албум & Facebook... кликнете ТУК
Можете и да ни пишете през сайта по всяко време - кликнете този ред!

Актуални предложения за учебната година

ПРЕДЛАГА:
¤ Обучение по Български език и литература, История и География на България, по адаптирани учебни програми на МОН
¤ Удостоверение за проведено обучение за съответен клас, признато от всички образователни институции в България
¤ Специализирана паралелка за обучение на ученици, невладеещи български език
¤ Придобиване на сертификат за владеене на български език по Общоевропейската езикова рамка – нива А2, В1, Б2, С1, издадено от ДЕО към СУ „Св. Климент Охридски“
¤ Специализирана подготовка на кандидат-студенти по български език и история на България
¤ ЦЕЛОДНЕВНА съботна занималня „БЪЛГАРЧЕ“ - БЕЗПЛАТНА за ученици на неделното училище
¤ Народни танци, Кръжок по художествено слово и театър
¤ Логопедични занимания
¤ Модерно оборудвана учебна база
¤ Креативна творческа среда

ВРЪЗКА КЪМ ДРУГИ ЧАСТИ НА САЙТА - Дейност, За нас, Албум & Facebook... кликнете ТУК


Проект „Дигитална раница – Моята България“
Представиха пред 40 учители от български училища в чужбина иновативен проект на ВТУ
Разработката е „Дигитална раница–Моята България“: Интерактивно помагало за обучение на български език в чужбина“. Eкипът на проект „Дигитална раница–Моята България“: Интерактивно помагало за обучение на български език в чужбина, в лицето на доц. д-р Петя Събева, представи във Великотърновския университет пред аудитория от над 40 учители от българските неделни и целоседмични училища в Европа в детайли концептуалната идея на проекта, неговите цели и иновативни интелектуални продукти, които се очаква да бъдат реализирани в резултат на проектната дейност.
Проектът, който ВТУ спечели по Програма „Еразъм+“, Kлючова дейност 2, сектор „Училищно образование“ е с продължителност от 23 месеца и бюджет в размер на 94 396,00 евро. Разработката има за цел да създаде устойчив модел на „добра практика“ за дигитално формално и неформално обучение в извънредни ситуации от различен характер, включващ отворен достъп до образователни ресурси, насърчаване на активното учене чрез система от целенасочени дейности и оказване на подкрепа на учителите от българските училища зад граница да усъвършенстват цифровите си компетентности, съхранявайки приобщаващия характер на образователния процес сред българите в чужбина.
В резултат на проектните дейности, ще бъдат реализирани три иновативни интелектуални продукта – електронна учебна платформа, която интегрира интерактивно учебно помагало за ученици със свободен достъп и методическо ръководство за учители.
Координатор на проекта е Великотърновският университет, а партньори са две от организациите на българите в чужбина, които ръководят български неделни училища в Кипър и Атина – „Съюз на българите в Кипър“ и Гръцко-българско сдружение за култура „Паисий Хилендарски“. Проектът се разработва от екип експерти – преподаватели от Великотърновския университет от различни научни области. Ръководител на проекта е заместник-ректорът по учебната дейност доц. д-р Димитър Симеонов.

email: hilendarski.athens@gmail.com
Тел. за контакти: +30 699 325 0862; +30 699 4160 744
Адрес: 101 3th Septemvriou Street, Viktoria Square, 10434 Athens


hilendarski.athens@gmail.com

Можете и да ни пишете през сайта по всяко време - кликнете този ред!