Българско неделно училище „Паисий Хилендарски“ – Атина

Българско неделно училище „Паисий Хилендарски“ – Атина Българско неделно училище „Паисий Хилендарски“ – Атина

АДРЕС: 101 3th Septemvriou Street, Viktoria Square, 10434 Athens - Вижте го в Гугъл карти
под № 68 от СПИСЪКА на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година,
утвърден със Заповед № РД09-1024/29.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката (публ. 07.05.2021 г.)

Можете да свалите списъка (.pdf) от ТОЗИ ЛИНК

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ОБЯВЯВА:

¤ Прием на ученици в БЕЗПЛАТНИ Подготвителни групи /от 3 до 6 г. възраст/
¤ Прием на ученици от 1-ви до 12 -ти клас

ВРЪЗКА КЪМ ДРУГИ ЧАСТИ НА САЙТА - Дейност, За нас, Албум & Facebook... кликнете ТУК
Можете и да ни пишете през сайта по всяко време - кликнете този ред!

Актуални предложения за учебната година

ПРЕДЛАГА:
¤ Обучение по Български език и литература, История и География на България, по адаптирани учебни програми на МОН
¤ Удостоверение за проведено обучение за съответен клас, признато от всички образователни институции в България
¤ Специализирана паралелка за обучение на ученици, невладеещи български език
¤ Придобиване на сертификат за владеене на български език по Общоевропейската езикова рамка – нива А2, В1, Б2, С1, издадено от ДЕО към СУ „Св. Климент Охридски“
¤ Специализирана подготовка на кандидат-студенти по български език и история на България
¤ ЦЕЛОДНЕВНА съботна занималня „БЪЛГАРЧЕ“ - БЕЗПЛАТНА за ученици на неделното училище
¤ Народни танци, Кръжок по художествено слово и театър
¤ Логопедични занимания
¤ Модерно оборудвана учебна база
¤ Креативна творческа среда

ВРЪЗКА КЪМ ДРУГИ ЧАСТИ НА САЙТА - Дейност, За нас, Албум & Facebook... кликнете ТУК

email: hilendarski.athens@gmail.com
Тел. за контакти: +30 699 325 0862; +30 699 4160 744
Адрес: 101 3th Septemvriou Street, Viktoria Square, 10434 Athens


hilendarski.athens@gmail.com

Можете и да ни пишете през сайта по всяко време - кликнете този ред!